Bytový dom Vinohrady

Stavebná činnosť pozostávajúca zo základových, nosných a nenosných konštrukcií.