Zberný dvor Dubnica nad Váhom

Výstavba triediacej haly a spevnenie okolitých plôch.